Tiến độ

tiến độ dự án gelexia riverside tiến độ dự án gelexia riverside

Tiến độ dự án gelexia riverside đang được thi công vượt tiến độ, hiện tại chủ đầu tư đang xây dựng tới tầng 1 của dự án.
Đăng ký mua căn hộ
Tư vấn dự án

Tư vấn bán hàng

 

Hotline: 0987.926.660

                                                   

 

Phản ánh dịch vụ

 

Hotline: 0919.926.660

 

Tiến độ thi công

 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

 

 

 

 

 

 Athena Fulland